Psychoterapia psychodynamiczna - Wrocław, Legnica

zrzeszony w
Dolnośląskim Centrum Psychodynamicznym Poco a Poco

Psychoterapia psychodynamiczna


W leczeniu zaburzeń emocjonalnych stosujemy psychoterapię psychodynamiczną, metodę opartą na teorii psychoanalitycznej. Jej najistotniejszym elementem jest założenie, iż działaniem człowieka, jego pragnieniami oraz wyborami życiowymi sterują wewnętrzne, nieświadome popędy oraz siły motywacyjne, między którymi często zachodzi konflikt. Objaw psychopatologiczny jest tu zjawiskiem wieloprzyczynowym; może wynikać zarówno ze wspomnianych wewnątrzpsychicznych konfliktów, jak i deficytów rozwojowych czy defektów organicznych. W przeciwieństwie do klasycznej psychoanalizy psychoterapia psychodynamiczna kładzie duży nacisk na dostosowanie techniki terapeutycznej do typu psychopatologii pacjenta. Preferujemy podejście pragmatyczne, uwzględniające w niektórych przypadkach konieczność wspomagania pracy psychoterapeutycznej farmakoterapią. Sesje odbywają się w pozycji siedzącej, w której utrzymywany jest kontakt wzrokowy pomiędzy pacjentem a terapeutą.

Nasz zespół współpracuje z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i czerpie z bogatego doświadczenia terapeutycznego jego założycieli - dr Piotra Drozdowskiego, mgr Janusza Kitrasiewicza oraz mgr Macieja Wilka. Właśnie na gruncie tego ośrodka ukształtował się w Polsce pragmatyczny sposób myślenia o psychoterapii psychodynamicznej.

Więcej informacji o psychoterapii psychodynamicznej:
www.kcp.krakow.pl/materialy/psychoterapia-psychodynamiczna