Psycholog Piotr Kurkowski, terapia par, terapia psychodynamiczna - Wrocław, Legnica

zrzeszony w
Dolnośląskim Centrum Psychodynamicznym Poco a Poco

Piotr Kurkowski - psychoterapeuta, socjoterapeutaPsychoterapeuta i socjoterapeuta. Członek Rady Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończył 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, szkolenia rekomendowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w trakcie indywidualnych studiów psychologicznych w SWPS w Warszawie.

Pracował jako terapeuta zajęciowy w zakresie umiejętności społecznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Ostoja. Prowadził psychoterapię indywidualną młodzieży w Domu dla Dzieci im. Wandy Rutkiewicz. Obecnie zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych i młodzieży oraz psychoterapią par w nurcie psychodynamicznym w ramach prywatnej praktyki w Dolnośląskim Centrum Psychodynamicznym Poco a Poco. We współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym prowadzi I rok Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Zielonej Górze. Pracuje także w Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym Stowarzyszenia Ostoja, gdzie zajmuje się prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych oraz grupy wsparcia. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzi treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla osób bezrobotnych przy Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie województwa dolnośląskiego i śląskiego. Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, działających w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Kontakt tel. 503 905 611